Produktumok

 

Az implementáció világa A fejlesztésről való általános tudáshátteret és az oktatásfejlesztés elméleti problémáit feltáró tanulmányok, amelyek vizsgálják az Unió fejlesztéseihez hasonló egyéb támogatási rendszerek, és a különösen sikeresnek bizonyult belső reformok implementációs sajátosságait.
Az Európai Unió oktatásfejlesztési tevékenysége A fejlesztésről való általános tudás tükrében az Európai Unió fejlesztési koncepciója, a tagországok implementációs stratégiája és a fejlesztések hosszú távú eredményessége közti összefüggéseket feltáró tanulmányok.
Hazai ESZA finanszírozású kurrikulumfejlesztések Az Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv közoktatási programok fejlesztési koncepcióját és a lezárult programok –programértékelésre alapozott – eredményességét vizsgáló tanulmányok.

Az uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztési programok implementálása

A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai” c. OTKA-kutatás elméleti szakaszában készült elemzések szintetizálása
Záró kutatási jelentés A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai” c. OTKA-kutatás keretei között lezajlott empirikus vizsgálat eredményeinek összefoglalása (kutatási jelentés)