Produktumok (III. munkafázis)

fHazai ESZA finanszírozású kurrikulumfejlesztések (szintézistanulmány)

 

A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv közoktatási programok fejlesztési koncepcióját és a lezárult programok –programértékelésre alapozott – eredményességét vizsgáló tanulmány.Háttértanulmányok:
1. Európai uniós finanszírozással megvalósult közoktatás-fejlesztési beavatkozások Magyarországon A kidolgozott szempontrendszer alapján vizsgáljuk a Nemzeti Fejlesztési Terv közoktatást érintő fejlesztési koncepcióját.
2. A nemzeti fejlesztési tervek közoktatást érintő intézkedéseinek tapasztalatai értékelési dokumentumok alapján A Nemzeti Fejlesztési Terv közoktatást érintő intézkedéseinek programértékeléseit vizsgáljuk. Célunk a lezárult programok értékeléséből származó tudás szintézise, kumulálása, különös tekintettel a kidolgozott szempontrendszerben szereplő tényezőkre. Ahol lehetséges, a programértékelések elsődleges adatbázisait is felhasználjuk másodelemzésre, illetve – ha ez lehetséges – metaelemzésre.