Produktumok (II. munkafázis)

fAz Európai Unió oktatásfejlesztési tevékenysége (szintézistanulmány) 

A fejlesztésről való általános tudás tükrében az Európai Unió fejlesztési koncepciója, a tagországok implementációs stratégiája és a fejlesztések hosszú távú eredményessége közti összefüggéseket feltáró tanulmányHáttértanulmányok:
1. Fejlesztések az Európai Unióban

Az Európai Unió fejlesztési koncepcióját feltáró tanulmányt készítünk. Vizsgáljuk az Európai Unió 2004 óta megvalósuló közösségi oktatáspolitikáját, fejlesztési koncepcióját, a tagországokban megvalósuló fejlesztések eredményességét és az implementációs stratégiákat. Többek között: a programok finanszírozására vonatkozó szabályozást, a megvalósulás ellenőrzését és monitoringját. Felhasználjuk a beavatkozások hatását elemző kutatásokat.

2.

Kelet- Közép-európai oktatásfejlesztési programok

Kelet-Közép-európai oktatásfejlesztési programok hatásmechanizmusait feltáró tanulmányt készítünk. A fejlesztésről való általános tudás tükrében vizsgáljuk a közép-európai tagországokban megvalósuló közösségi alapokból finanszírozott fejlesztéseket, azok implementációs stratégiáját, hosszú távú eredményességét, hatásmechanizmusait. Az elemzéshez felhasználjuk az ezekben az országokban végrehajtott reformokat elemző kutatásokat