Produktumok (I. munkafázis)

f

Az implementáció világa
(szintézistanulmány)

A fejlesztésről való általános tudáshátteret és az oktatásfejlesztés elméleti problémáit feltáró tanulmány, mely vizsgálja az Unió fejlesztéseihez hasonló egyéb támogatási rendszerek, és a különösen sikeresnek bizonyult belső reformok implementációs sajátosságait.Háttértanulmányok:
1. Közoktatás-fejlesztési implementációs folyamatok
A fejlesztésről való általános tudáshátteret összegző tanulmány, mely magába foglalja az oktatásfejlesztés elméleti problémáinak megfogalmazását is. Vizsgáljuk a nemzetközi implementáció-kutatások és az oktatási változások kutatásait. Feltárjuk és összegezzük az oktatásfejlesztés általános elméleti összefüggéseit. A fejlesztésről való általános tudáshátteret összegző tanulmány, mely magába foglalja az oktatásfejlesztés elméleti problémáinak megfogalmazását is. Vizsgáljuk a nemzetközi implementáció-kutatások és az oktatási változások kutatásait. Feltárjuk és összegezzük az oktatásfejlesztés általános elméleti összefüggéseit.
2. A fejlesztő beavatkozások hatásmechanizmusainak kérdései a nemzetközi fejlesztőszervezetek tevékenységében

A nemzeti és nemzetközi fejlesztő szervezetek fejlesztési koncepcióit feltáró, illetve ezekről a koncepciókról készült kutatásokról szóló tanulmányt írunk. Vizsgált fejlesztő szervezetek többek között: ENSZ, Világbank, az amerikai USAID, a skandináv SIDA és NORAD (skandináv országok), illetve OECD (nem közvetlenül, de részt vesz fejlesztésekben). Elsődleges forrásdokumentumokat (projektterveket, szerződéseket, jegyzőkönyveket) és oktatásfejlesztő tevékenységet feltáró, értékelő kutatásokat elemzünk.

3. Kurrikulumot érintő nemzeti reformok

Különösen sikeres belső reformokat végrehajtó országok fejlesztési rendszerének: pl. Finnország, Lengyelország, Szingapúr. Különösen hatékony fejlesztési modelleket alkalmazó skandináv országok fejlesztési rendszerének elemzése. A reformokat elemző kutatási irodalom elemzése.