2013. december 2. – Implementációs Műhely

Az esélyegyenlőséget támogató fejlesztési beavatkozások implementálása: A Dobbantó program


Vitaindító:
Bognár Mária, a Dobbantó Program szakmai vezetője, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársa tartja.

Felkért hozzászólók:

Lénárd Sándor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet oktatója,

Sinka Edit, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kutatója

Nagy Mariann, a Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakiskolai tagintézmény vezetője.„Az esélyegyenlőséget támogató fejlesztési beavatkozások implementálása: A Dobbantó program” c. hatodik ImpAla Műhely egy olyan fejlesztési beavatkozással foglalkozott, amelyet az EU jó gyakorlatként tart számon, az OECD innovatív tanulási környezeteket elemző kötete pedig példaként mutat be. A beavatkozás középpontjában a személyre szabott tanulási környezet kialakítása állt, a tanulás fizikai környezetének alakításától a kurrikulum átformálásáig.

Bognár Mária, a Dobbantó Program szakmai vezetője, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársa bevezető előadásában bemutatta az Oktatási Minisztérium ösztönzésével megvalósult program koncepcióját.

Lénárd Sándor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának oktatója és a program szakértői közösségének tagja előadásában kiemelte, hogy a program implementációjának rugalmas keretei lehetővé tették, hogy a fejlesztők tapasztalataikra építve, az egyes iskolákban felmerült igényekhez illesszék támogató tevékenységük módját és tartalmát.

Sinka Edit, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kutatója a Dobbantó program értékelési és montoring rendszerét mutatta be. Előadásából kiderült, hogy a monitoring rendszer kialakításánál és működtetésénél kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy már a fejlesztési folyamat közben visszajelzéseket adhassanak a résztvevő iskoláknak előrehaladásukról.

A rendezvényen a Budai-Városkapu Iskola szakiskolai tagintézményének projektben szerzett tapasztalatait ismerhették meg a résztvevők. Ezek bemutatása során Nagy Mariann tagintézményvezető a program pozitív hatásai közül kiemelte a résztvevő pedagógusok közötti tapasztalat-megosztás jelentőségét, a tantestület. tanulóközösségé válását és az iskola külső kapcsolatainak erősödését a diákok családjaival, a fenntartók képviselőivel és a programban részt vevő más iskolákkal.Both comments and pings are currently closed.